Hvem kan ansøge om en afdragsordning?

Du skal være fyldt 18 år for at ansøge om en afdragsordning. AfterPay gennemfører sædvanligvis en kreditkontrol. Du skal have et dansk CPR-nummer og folkeregisteradresse i Danmark, som ikke er en postboks.

 

Månedsbeløb og aktivering af afdragsordning

AfterPays betalingsbetingelser for afdragsordningen tager udgangspunkt i et minimumsbeløb som du skal betale hver måned. Dette beløb kaldes for ”minimum betaling”. Du kan altid betale mere end dette beløb. Du indgår en kontoaftale med AfterPay ved at acceptere kontovilkårene elektronisk enten direkte på webshop eller på www.AfterPay.dk. Derefter skal du indbetale det angivne laveste beløb første gang du får en faktura fra AfterPay.

Når du har gjort dette fremgår minimum betalingen, du skal betale af opgørelsen, som du får tilsendt hver måned.

Såfremt du allerede via en butik har indgået en kontoaftale med AfterPay gælder aftalen ligeledes næste gang du handler i samme butik. Når du handler i butikken næste gang kan du vælge frit om du vil betale ved at anvende din konto hos AfterPay, om du vil betale via faktura eller på anden vis.

 

Betaling

AfterPay sender indbetalingskort til dig hver måned (mulighed for betalings fri måned findes, se nedenfor). På indbetalingskortet fremgår ”minimum betalingen”. Du vælger selv om du vil betale minimum beløbet eller et højere beløb. Du kan når som helst indfri hele gælden til AfterPay uden meromkostninger.

 

Hvad koster det?

Du betaler omkostninger og renter. Omkostningerne begrænser sig til de omkostninger AfterPay har for at starte og administrere din afdragsordning og konto. Omkostningerne udgør et oprettelsesgebyr på 95 DKK og et månedligt opkrævningsgebyr på DKK 25. Oprettelsesgebyret er en engangsomkostning, som du betaler, når du aktiverer din konto. Du behøver altså aldrig at betale mere end et oprettelsesgebyr per butik, såfremt du ikke har opsagt din aftale.

Udover det betaler du en månedsrente på 1,63 % af kreditbeløbet. Renten tilskrives hver måned. Såfremt du låner 10.000 DKK og deler betalingen ud på 12 måneder er din effektive rente 31,25 % p.a.

AfterPay kan justere renten opad eller nedad. Dette kan kun ske, såfremt der sker noget, som AfterPay ikke kan forudse ved aftalens indgåelse. Det kan eksempelvis være en kreditpolitisk beslutning eller ændrede belåningsomkostninger.

 

Betalings fri måned

I tilfælde af at betalingsvilkårene overholdes har du ret til to betalings fri måneder pr. år. Mellem hver betalings fri måned skal der være fire korrekte månedsbetalinger. Den første betalings frie måned kan du tidligst få efter fire månedsbetalinger på ”minimum betalingen” eller mere. For at benytte betalings fri måned skal du kontakte AfterPays kundeservice senest to uger inden din betaling skal være AfterPay i hænde.

 

Udebleven betaling

I tilfælde af at du ikke betaler til tiden debiteres opkræves et rykkergebyr på DKK 100 pr. rykker. Udover dette debiteres du en mora rente på 19,5 % p.a. Ved væsentlig forsinkelse er hele kreditbeløbet forfaldent til umiddelbar betaling. Kreditbeløbet består af resterende gæld inklusiv rente, pålagte omkostninger og afgifter. Definition på væsentlig forsinkelse fremgår af forbrugerloven.

 

Hvornår kan jeg afslutte afdragsordning/konto?

Du kan når som helst opsige din konto ved at kontakte AfterPay og opsige kontoaftalen. Såfremt der er et restbeløb tilbage, skal det betales inden en måned. Vilkårene i aftalen gælder indtil restbeløbet er betalt.

 

Overdragelsesret

AfterPay har ret til at overdrage eller pantsætte fordringen til anden kreditgiver.

 

Meddelelse

AfterPay sender en ordrebekræftelse vedrørende din aftale med AfterPay til dig pr. e-mail.. Dette sker til den e-mail adresse som du opgiver i dine kontaktinformationer. Du har selv ansvaret for, at vi har den rigtige e-mail adresse, som vi kan kontakte dig på. AfterPay sender endvidere en ordrebekræftelse via post til din folkeregisteradresse.

 

Du kan også altid læse vilkårene på vores hjemmeside www.AfterPay.dk

 

På vores hjemmeside kan du også se den standardiserade europeiska konsumentinformationsblanketten.