Integritetspolicy/fortrolighedspolitik

Retningslinier for brug af hjemmesiden

Det er særdeles vigtigt for os, at dine personoplysninger er beskyttet i alle faser af vores databehandling  (f.eks. registrering, behandling og videregivelse af information). Dine oplysninger er beskyttet i henhold til persondataloven. For at kunne garantere et sikkerhedsniveau, der lever op til gældende lovkrav, har vi gennemført en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Nedenstående redegørelse giver dig et overblik over, hvilke oplysninger der indsamles, når du besøger arvato Finance A/S’s website, samt hvordan oplysningerne håndteres. Denne fortrolighedspolitik gælder for hele websitet, men ikke for andre leverandørers websites, hvortil  der linkes fra  arvato Finance A/S’s website.

Hvis du, som privatperson eller i embedsmedfør, indtaster oplysninger (e-mail, navn, adresse, fødselsdato mm.), der ligger inden for rammerne af vores internetservice og accepterer denne  fortrolighedspolitik, betyder det, at du indvilliger i, at dine oplysninger indsamles, gemmes, og bruges af os, som beskrevet i denne  politik. Af denne grund krypteres de oplysninger, du angiver med SSL (Secure Socket Layer) og vil blive sikkert opbevaret.

 

1. Indsamling, brug af, bearbejdning, overførsel og lagring af personoplysninger.

Når du åbner vores hjemmeside gemmes midlertidig data på vores servere for sikkerhedskopiering. Disse oplysninger kan tillade identifikation af dig (f.eks. anonym IP-adresse, dato, tid og besøgte adresser, information om anvendt platform, information fra browser og hvilken type af OS, der er brugt, samt henvisende side). Disse oplysninger gemmes dog kun midlertidigt for internt brug. Disse personoplysninger bliver ikke brugt i andre henseender.

For at kunne anvende  funktioner, behandle dine forespørgsler eller yde support, skal vi bruge dine personlige oplysninger: navn, adresse, e-mail, fødselsdato, telefonnummer og evt. dine bankoplysninger. Det er op til dig, om og i hvilket omfang, du bruger disse funktioner og udfylder oplysningerne.

For effektivt at kunne opretholde vores omfattende services, er det nødvendigt at indsamle, bearbejde, gemme og benytte dine personlige oplysninger. Vi overholder alle relevante  bestemmelser i persondataloven.

Kun autoriserede personer, som er involverede i håndteringen af din forespørgsel, må læse og behandle dine oplysninger.

Dine personlige oplysninger vil ikke blive videregivet, solgt eller på anden måde overført til tredje part. Vi gør opmærksom på, at vi i særlige tilfælde og efter ordre fra myndighederne, har pligt til at videregive indsamlede data. Dette kan ske, såfremt oplysningerne er nødvendige for at:

1. kunne påbegynde strafferetlige skridt med henblik på at forhindre kriminalitet  

2. efterleve anmodninger fra de danske myndigheder.

Når du indtaster personoplysninger, forudsætter vi, at du accepterer, at dine oplysninger samles ind, bearbejdes, gemmes og overføres. Dine personoplysninger kan samles ind, bearbejdes, gemmes og overføres på baggrund af din accept, så længe det sker i overensstemmelse med persondataloven eller på grundlag af anden lovlig anvendelse.

For at kunne behandle din forespørgsel på bedst mulige måde, kan dine personlige oplysninger anvendes internt i arvato koncernen. Dette kan kun ske i forbindelse med behandling af din forespørgsel. Dine personlige oplysninger vil ikke blive videregivet til reklameformål, markedsundersøgelser eller andre målinger/analyser.

Hvis der videregives personlige oplysninger til samarbejdspartnere eller leverandører af ydelser i forbindelse med sagshåndteringen, er disse også bundet af persondataloven og andre juridiske bestemmelser.

De personoplysninger, du afgiver, bliver opbevaret  i overensstemmelser med gældende love og regler på området.

 

2. Sikkerhed

arvato Finance A/S har gennemført alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine personlige oplysninger ikke går tabt, udnyttes eller bliver misbrugt. Dine oplysninger gemmes i et sikkert driftsmiljø, som ikke er offentligt tilgængeligt. I overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik, har kun autoriserede personer adgang til dine personlige oplysninger.

Under overførslen bliver dine oplysninger krypteret med Secure Socket Layer (SSL). Det betyder at kommunikationen mellem din computer og arvato Finance A/S’s servere sker ved hjælp af en godkendt kryptering. Dette forudsætter at  din browser understøtter SSL.

E-mail:
Ved e-mailkommunikation vil vi gøre opmærksom på, at vi ikke garanterer for fortroligheden af de fremsendte oplysninger. Det betyder, at indholdet af e-mailen, du sender til os, muligvis kan læses af udenforstående.

3. Personoplysninger for mindreårige.

Personer under 18 år bør ikke oplyse personlig information til os uden samtykke fra forældre eller værge og bør heller ikke bruge hjemmesidens funktioner. Vi spørger ikke om personlige oplysninger fra børn under 18 år, og vi opsamler heller ikke data, som  videregives til tredjepart.